Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

The article describes the peculiarities of the development of older preschool children in the context of raising their independence and proves that independence is an indicator of the subjectivity of a child of this age. In general, independence is defined by scientists as the ability for independent actions, deeds, etc.; as a generalized property of the individual, manifested in initiative, criticality and associated with the active work of thoughts, feelings and will; as a willful property of...
Topics: independent work, independence, older preschoolers, child's subjectivity, creative activity, nature...
У статті проаналізовано діалогічну взаємодію як умову ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, що складається з таких функцій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, а саме: інформативної, аналітичної, коригуючої та...
Topics: діалогічна взаємодія, освітній процес, заклад...
У статті аналізуються ліричні твори сучасного співака Стінга (Гордона Самнера) в аспекті їхньої культурологічної наповненості, передусім можливостей актуалізації формальних та змістових прийомів літератури англійського бароко. Основу дослідження склав альбом «Sacred...
Topics: пісня, поезія, бароко, творчість Стінга, інтертекст,...
The article is devoted to the question of determining the role of teachers' training in professional development courses in stabilizing their psycho and emotional state with psychosocial support from teachers during the active phase of an international armed conflict. The study is based on the results of a survey of teachers, which was carried out on the basis of voluntariness and anonymity. The hypothesis regarding the positive impact of psychosocial support of teachers during their distance...
Topics: the phase of active war actions, the sustainability of the post and graduate teacher education...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

The article analyzes the professional reflection in the structure of professional competence, as a result of the training of future psychologists, that includes the readiness of the psychologists to evaluate and self-assess professional activity and the results obtained, to make timely adjustments to professional activities, to carry out analysis and forecasts. It is determined that in the professional activity of the psychologist’s intellectual, cooperative, social-perceptual, personal and...
Topics: professional competence, reflexive component, future psychologist, educational institution.
У статті здійснено компаративний аналіз воєнного дискурсу романів Е. Ремарка “Три товариші” та Тамари Горіха Зерня “Доця”. Розкрито антигуманну сутність війни на прикладі руйнівного впливу на людські долі. Увага зосереджена на порівняльному аналізі художньої...
Topics: компаративістика, “втрачене покоління”, роман,...
24 лютого російські озброєні сили розпочали великомасштабне вторгнення до України. Внаслідок цієї неспровокованої і невиправданої агресії значні райони української території в даний час є зоною воєнних дій, з якої біжить безліч людей. Європейська комісія працює...
Topics: українські науковці, світова академічна спільнота,...
Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення мотивації студентів до відвідування занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», бо відвідування таких занять дає можливість студентам переключатись з розумової активності на фізичну, таким чином покращити своє...
Topics: скандинавська ходьба, фізичне виховання, студенти,...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

The article deals with the ideas of humanization of education process in general and at school. The concepts of “humanization” and “democratization of education” in domestic education are described. It is stressed that in modern conditions, the idea of humanizing education carries an element of novelty, since it is aimed at a qualitative change in the entire education system, which for many decades has functioned on the principles of imperative and sociocentric approaches, Two sides of...
Topics: humanization, education process, innovation, humatarization
The criteria for evaluating the effectiveness of the formation of the structure of creative system thinking are considered, and innovative teaching methods for the preparation of masters in teaching the discipline "Management of technological processes in plant production" are presented. The results of studying the discipline and the list of basic competencies necessary for its mastery are described. The main results of the optimization of the educational and methodological complex of...
Topics: management of technological processes, master, innovative training, evaluation criteria,...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

The article focuses on unsolved methodological problems that arise while teaching the Ukrainian language to foreign students, and addresses one of the key and pressing matters — the search for the optimal lesson structure, which will improve the educational process and the training of competitive specialists capable of carrying out professional activities in modern settings. The teaching of the subject “Ukrainian as a foreign language” is based on the pedagogy of teacher-student...
Topics: Ukrainian language, communication skills, linguistic competence, professional competence, lesson...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

The article focuses on the peculiarities of the development of students creative abilities during Ukrainian language and literature classes as well  as Ukrainian language classes (professionally oriented) and also via extracurricular activities; actual means of implementing this problem to solving the main educational tasks are determined, in particular, new approaches to group work in modern educational institutions and forms of interaction with participants of the educational process with...
Topics: forms of communicative creativity, creative abilities, creative competence, senkan, situational...
Вивчення історичних дисциплін в університеті, зокрема у Східноукраїнському національному імені Володимира Даля, потребує в сучасних умовах корінного вдосконалення навчального процесу, введення прогресивних технологій як у навчанні майбутніх вчителів та спеціалістів...
Topics: історія, методика викладання історії, прогресивні...
Тема дослідження обумовлюється збільшенням кількості дівчат підліткового віку з порушенням постави, відсутністю ефективних засобів профілактики та корекції даної патології. Сучасні дівчата-підлітки більшість часу проводять у сидячому положенні, м’язи слабшають,...
Topics: сколіоз, дівчата підліткового віку, рухова...
У статті розкрито сутність педагогічного спілкування як основної складової професіограми майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти,  висвітлено теоретичні аспекти організації педагогічного спілкування майбутнього фахівця дошкільної освіти. Запропоновано...
Topics: спілкування, педагогічне спілкування, комунікативні...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

The training of highly qualified specialists in accordance with modern standards of providing medical care to the population, taking into account the modern level of development of medical science and practice, is one of the urgent tasks of the domestic health care system. Today’s requirements require the training of specialists at a qualitatively new level. Having completed training at the undergraduate and postgraduate stages, each graduate should be ready to work to provide primary or...
Topics: education, doctors-interns, neurology, distance learning.
Все більше дослідників у галузі туризму та сфері туристичних досліджень використовують дискурс-аналіз як засіб критичного дослідження, коли стикаються з якісними або текстовими формами даних, такими як письмові документи, або візуальні матеріали, такі як фотографії,...
Topics: дискурс-аналіз, туризм, дослідження лінгвістики...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

The article theoretically substantiates the methods of heuristic training of professional bachelors in software engineering. The historical aspect of the origin of heuristics is realized. Scientific and methodological literature on this issue is analyzed. The main definitions of the heuristic learning theory are revealed. The meaning of the concepts: "heuristics", "heuristic learning" is specified. The main methods and techniques of professional junior bachelors’ readiness...
Topics: heuristic methods, heuristic training, professional bachelors in software engineering
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

The article deals with the concept of autonomous learning in the context of teaching students majoring in economics and a study of the readiness of higher education students for autonomous learning was conducted. It is determined that autonomy means the ability to be responsible for a productive learning and provides an opportunity to choose materials, resources, learning strategies, taking into account students’ individual needs and opportunities, while predicting personal control over the...
Topics: aptitude, autonomy, levels of autonomy, learning process, technologies, higher education,...
Провідною тенденцією розвитку освітніх систем у світі на разі є використання інтеграційних технологій з поєднанням матеріалу з різних навчальних дисциплін. У вітчизняній і західній освіті розробки у цьому напрямі вперше сформувалися у вигляді освітньої технології STEM...
Topics: освіта, інтеграція, STEAM, конвергенція, ідеологія...
Професія акомпаніаторів залишається престижною і затребуваною на ринку праці. Це пов’язано з тим, що хороший концертмейстер – це унікальне поєднання таланту і школи. Сьогодні ставка концертмейстера є в кожному навчальному музичному закладі, в театрах, оркестрах,...
Topics: концертмейстер, концертмейстерське мистецтво,...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

The publication describes various aspects of using tests in the educational process and assessing their quality through the LCMS Moodle test questions analysis system. The reliability of learning tests significantly depends on the complexity of their implementation, which in turn is determined by the ratio of correct and incorrect answers to test questions. The inclusion in the test of such tasks, to which all students answer correctly or incorrectly, sharply reduces the reliability of the test...
Topics: students, educational process, test technologies, Moodle electronic learning system, test quality...
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

The novelty of the research is determined by the translation techniques and devices analysis in the paradigm of the communicative and functional approach to translation. The object of the research is English and Chinese medical discourse in the aspect of its translation. The subject of the research is represented by the arsenal of translation techniques and devices applied. The research was performed on the basis of the recommendations on in vitro COVID-19 testing both in English and Chinese....
Topics: medical discourse, Chinese, English, terms, techniques, devices, linguistic features.
Miscellaneous Contributed Journals and Academic Newsletters
by International Science Journal of Education & Linguistics
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

In the system of higher education of Ukraine, there is an increasing trend in the number of students with developmental disabilities, which determines the need for an urgent solution to the problem of training teachers to work in conditions of inclusion, because teachers without special training and preparedness for the implementation of inclusive education, unfortunately, are not able to adequately perceive the student with special educational needs. Pedagogical personnel of various...
Topics: inclusive education, preparedness, university teachers, inclusive competence, students with special...